„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!” Hasło Zlotu 100-lecia ZHP pokazuje nam moc, jaką mają harcerze i instruktorzy. Około 15 000 osób weźmie udział w największej harcerskiej imprezie ostatnich lat. 

Fot. Monika Suchy

Gdańszczanie i gdańszczanki, dzięki programowi wolontariatu miejskiego, również mają możliwość dołączenia do zespołu tworzącego największe harcerskie wydarzenie roku, które odbędzie się 6-16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej.

– Wspólnie z Gdańskim Centrum Wolontariatu opracowaliśmy program wolontariatu miejskiego, dla gdańszczan i gdańszczanek, którzy chcą aktywnie i realnie wesprzeć nas w przygotowaniu największego zadnia, przed jakimi stoi dziś ZHP – mówi phm. Karolina Pstrągowska, koordynatorka sztabu Zlotu ZHP w Gdańsku.

Jakie oferty wolontariatu przygotowało ZHP i jak zgłosić swój udział?

ZHP przewidziało kilka propozycji: wspomaganie prowadzących zajęcia edukacyjne na zlocie, gdzie przyda się doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, kreatywne podejście do zadań, wyjazdy na Kaszuby i w okolice Gdańska w roli lidera ekspedycji, które odbędą się w ramach modułu Służba, pomoc w organizacji operacji transportowych oraz kierowania ruchem, służba informacyjna podczas wydarzeń na scenie (ceremonie otwarcia i zamknięcia, wieczorne koncerty), wsparcia biura zlotu przed wydarzeniem – pomoc w przygotowaniu i wydawaniu wyprawek uczestników podczas rejestracji na Amber Expo czy udział wolontariuszy w składzie patroli zabezpieczających medycznie Zlot.

Fot. Monika Suchy

Rekrutacja trwa od 14 czerwca do 30 lipca. W formularzu dostępnym na stronie www.wolontariatgdansk.pl oraz www.wolontariat.gdansk2018.zhp.pl dostępne są szczegółowe oferty i należy zaznaczyć  dni, w których chcemy zaoferować swoją pomoc oraz opisać kompetencje przydatne do wykonywania zadania. Wolontariusze i wolontariuszki otrzymają wyprawki (koszulki, chusty, identyfikatory) oraz wyżywienie podczas pełnionych zdań.

Zapraszamy!