Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna została wyróżniona przez pismo branżowe „Rynek Podróży” i uhonorowana certyfikatem Lidera Polskiej Turystyki 2012. W uznaniu wysokiej pozycji regionu na konkurencyjnym rynku i aktywności w tworzeniu bogatej oferty dla turystów, PROT trafił do elitarnego grona instytucji biznesu i środowiska turystycznego. Redakcja starannie wybiera wiodących partnerów spośród kilku tysięcy działających na polskim rynku w oparciu o analizę aktywności, profilu i skali działania, nawiązanej sieci współpracy czy wdrażanych najwyższych standardów pracy.

Struktura organizacyjna Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od lat uznawana jest za wzorcową i nawiązującą do rekomendowanego przez POT trójstopniowego sytemu zarządzania turystyką. Ścisła współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego, jednostkami samorządu terytorialnego ale także sektorem prywatnym działającym w obszarze turystyki zapewnia spójność działań i przynosi wymierne efekty w postaci stale zwiększającego się udziału ruchu turystycznego.