Wyremontowana, doskonale wyposażona Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku czeka na pomoc. Czeka na pomoc, ponieważ grozi jej likwidacja. Do szkoły uczęszcza zaledwie osiemdziesięcioro dzieci, ale dzieci, które jedynie w tak kameralnych warunkach mogą się prawidłowo rozwijać.

Aktualizacja: Od 9 marca 2012 r. Szkołę Podstawową nr 29 w Gdańsku poprowadzi Fundacja Familijny Poznań. Jak informuje na facebooku Katarzyna Hall, umowa przekazania została podpisana.

Szkołę na Miałkim Szlaku poznałam trzy lata temu, kiedy to wzięłam udział w festynie ekologicznym, który stał się wielkim wydarzeniem w zapomnianej dzielnicy Gdańska – Rudniki.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tp-Gp-ClIA4[/youtube]

Rozmawiałam z nauczycielami, którzy z wielką serdecznością i troską wyrażali się o swoich podopiecznych, najczęściej dzieciach z tzw. trudnych rodzin. Już wtedy wspominali, że ich placówce grozi zamknięcie. Dzisiaj smutna perspektywa powoli staje się faktem – jutro, 31 maja 2011 r., odbędzie się spotkanie rodziców uczniów i nauczycieli z Wiceprezydent Gdańska i władzami oświatowymi. To nie będzie miłe spotkanie, a w przeddzień tego wydarzenia Rada Pedagogiczna prosi o pomoc:

Gdańsk, dnia 30 maja 2011r.

LIST OTWARTY

Zwracamy się do Państwa z prośbą o interwencję w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdańsku.

Szkoła nasza istnieje od 23 sierpnia 1945 roku. Jest typową szkołą środowiskową, jedyną w dzielnicy. Do szkoły tej uczęszczają dzieci w wieku 5-13 lat (do okienka przedszkolnego od 2 roku życia) z peryferyjnych dzielnic miasta: Rudniki, Błonia, Pleniewo, Olszynka.

Rodzice uczniów w większości posiadają wykształcenie zawodowe. Spora grupa pozostaje bez pracy, co rzutuje na niski status materialny rodzin. Wielodzietność nie jest tu rzadkością. Wśród dorosłych jednostki aktywne społecznie zauważa się sporadycznie. Zjawisko zagrożenia patologią społeczną ( rodziny rozbite, alkoholizm, demoralizacja nieletnich, konflikty z prawem) obecne jest na każdym kroku. Szkoła jest jedynym miejscem w dzielnicy, które integruje całą społeczność mieszkańców. Mała liczebność uczniów zapewnia brak anonimowości każdemu dziecku. Jak ważne jest to dla rozwoju nikomu tłumaczyć nie trzeba.

To tu dzieci uczą się, spędzają wolny czas (także podczas ferii czy wakacji), to tu mieszkańcy spotykają się wspólnie na festynach i imprezach okolicznościowych. Ten budynek to jedyne miejsce, gdzie uczniowie, absolwenci i dorośli mieszkańcy dzielnicy korzystają z biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej z dostępem do internetu, boiska, placu czy szkolnego ogrodu. W tym miejscu zawsze znajdą wsparcie oraz pomoc ze strony pedagoga i psychologa. Nierzadko proszą o nią nie tylko rodzice uczniów, ale i inni mieszkańcy dzielnicy.

W szkole wiele dzieci może zjeść jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Dzieje się tak dzięki dobrej znajomości środowiska, współpracy z wieloma organizacjami, MOPS-em oraz dzięki ludziom dobrej woli. Szkoła nasza jest azylem dla dzieci odrzuconych przez inne środowiska. Tu dowożone są dzieci z deficytami, ułomnościami, dzieci o specjalnych potrzebach edykacyjno-wychowawczych (także z domów dziecka). Tylko w małych grupach przy obecności dzieci bez dysfunkcji i pochodzących z domów o właściwej strukturze, mają największe szanse na sukces.

Warto wspomnieć, że szkoła jest doinwestowana, wyremontowana, doskonale wyposażona we wszelkie środki i pomoce dydaktyczne. Posiada nowoczesną kotłownię, wyremontowane zaplecze sanitarne, boisko i szkolny ogród.

Pozbawienie dzieci tego wszystkiego, co daje im ta szkoła będzie miało nieodwracalne skutki rzutujące na ich przyszłość. Łatwiej, wykorzystując istniejące zasoby szkoły dowozić tu dzieci z przepełnionych szkół, aby zapewnić im harmonijny rozwój w przyjaznych warunkach, niż likwidować istniejącą już placówkę.

Rada Pedagogiczna i Pracownicy Administracyjni Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdańsku

Aktywni, mali ekolodzy ze Szkoły Podstawowej Nr 29