W Sali Konferencyjnej budynku Starostwa w Pruszczu Gdańskim członkinie stowarzyszenia Lions Club Gdańsk Amber po raz dwudziesty czwarty wręczyły certyfikaty stypendialne uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego.

Program pomocy stypendialnej, skierowanej do zdolnych uczniów, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z niepełnych rodzin lub wielodzietnych, Lions Club Gdańsk Amber realizuje od września 2000 r. Zaczęło się od współpracy z Fundacją Pomocy Społecznej im. J. Beumont w Pruszczu Gdańskim, a po kilku latach do projektu przystąpił Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I  i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.

Przez jedenaście lat działalności Lions Club Gdańsk Amber ufundował stypendia dla młodzieży o łącznej wartości 292 810 zł, a oprócz programu stypendialnego zrealizowanych zostało wiele programów pomocowych, skierowanych do dzieci, których los pozbawił szczęśliwego dzieciństwa.

Lions Club Gdańsk Amber jest organizacją pożytku publicznego (KRS nr 0000027698), pozyskującą fundusze z darowizn 1% podatku dochodowego i przeznaczając je na cele filantropijne.
Wszystkie członkinie klubu działają społecznie, w ramach wolontariatu, a w kadencji 2011/2012 prezydentem organizacji jest Helena Sokołowska-Prolejko.
Oficjalna strona internetowa klubu –  www.lionsamber.org

Z rąk Heleny Prolejko certyfikaty Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beamont otrzymali:
Arendt Anna, Brylowski Tomasz, Cieloch Agata, Cierocka Martyna, Drywa Katarzyna, Głowienka Patrycja, Jacewicz Agnieszka, Koszałka Łukasz, Lis Katarzyna, Mrozewski Łukasz, Niemczyńska Dominika, Ossowski Robert, Partyka Joanna, Piepiórka Natalia, Stefańska Joanna

Stypendia ufundowane przez p. P. Bijaka wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Kazimierz Kloka. Wyróżnieni zostali:
Grabowski Tomasz, Mrozewska Monika, Miotk Agnieszka, Murawska Małgorzata, Niemczyńska Kamila, Partyka Mateusz, Radelska Aneta