Roland Józefowicz zaprasza do Domu Zarazy na projekcję sześciu filmów opowiadających o historii Królewca.

Najstarszy film pochodzi z 1935 roku, kolejne trzy opowiadają o walkach o Królewiec, a ostatnie mówią o okresie powojennym.