Zapraszamy na spacer Qultową Świętojańską – w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Komunikat prasowy Miasta Gdynia:

Qultowa Świętojańska

Od czwartku 28 sierpnia br. w wybranych punktach Gdyni można nabyć niezwykłe wydawnictwo – album-przewodnik po najważniejszej gdyńskiej ulicy – Świętojańskiej. Album nie tyko przybliża wybrane momenty z dziejów ulicy, ale przede wszystkim zaprasza czytelników na spacer Qultową Świętojańską, wskazując najciekawsze miejsca i opowiadając ich historię. Publikacja jest wspólną inicjatywą Miasta Gdynia i spółki Moderna Investment, a jej autorką jest od wielu lat pisząca z sukcesem o Gdyni publicystka Małgorzata Sokołowska.

Spacerując Świętojańską, z albumową mapką w ręku (dostępna jest również na stronie internetowej www.gdynia-swietojanska.pl, więc można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych), a nawet bez niej, natkniemy się na tablice okalające stelaże drzewek, informujące o położonych w ich sąsiedztwie miejscach opisanych w wydawnictwie. Będzie je można zlokalizować również dzięki powieszonym w pobliżu flagom. Akcję promującą ul. Świętojańską uzupełnia wystawa, którą od piątku 29 sierpnia br. będzie można oglądać na placu Kaszubskim, naprzeciwko Kamienicy Moderna.

– To, że Świętojańska jest najważniejszą ulicą Gdyni, od zawsze, nie podlega dyskusji. Choć czasy się zmieniają, a z nimi koniunktury, mody i potrzeby. Ulica Świętojańska przeżywa renesans, pozostając najlepszym przykładem gdyńskiego i europejskiego modernizmu. Pomysł, by poświęcić jej odrębne wydawnictwo, które będzie promowało ulicę w niebanalny sposób, bardzo się nam spodobał. Zależało nam na trzech rzeczach. Po pierwsze na tym, by publikacja przybliżała Świętojańską zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i odwiedzającym Gdynię gościom. Po drugie, by pokazywała nie tylko historię, ale również rozwój ulicy i jej niezwykły dziś potencjał. Po trzecie,
by prowokowała do wyjścia z domu na piękny spacer po Świętojańskiej – mówi Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni.

Qultowa Świętojańska

W inicjatywę od samego początku zaangażowana jest firma Moderna Investment – deweloper związany z Gdynią nie tylko emocjonalnie, ale przede wszystkim udanymi, prestiżowymi inwestycjami (Kamienica Moderna na placu Kaszubskim, wyróżniona nagrodą „Czas Gdyni” dla najlepszej inwestycji w kategorii Architektura; apartamentowiec Lighthouse przy ul. Norwida 13). W kwietniu br. Moderna Investment rozpoczęła budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego BALTIQ PLAZA przy ul. Świętojańskiej 43.

– Rozpoczynając tę niezwykła inwestycję, czujemy ekscytację i dumę z tego, że możemy kreować w Gdyni nowoczesne przestrzenie wpływające na rozwój miasta i podnoszące jakość życia jego mieszkańców – mówił wówczas Adam Małaczek, Prezes Zarządu Moderna Investment. Dzisiaj dodaje: – Kampania promocyjna BALTIQ PLAZA konsekwentnie nawiązuje do niezwykłej roli, jaką Świętojańska odgrywa w Gdyni – do jej kultowości (Qultowa Świętojańska) w różnych aspektach, np.: kulturalnym (Qulturalna), kupieckim (Qupiecka) czy kulinarnym (Qulinarna). Jej znaczenie dla Gdyni porównujemy do znaczenia, jakie dla Londynu ma Oxford Street czy dla Nowego Jorku – Fifth Avenue. Nasze pomysły okazały się spójne z koncepcjami promocyjnymi Miasta Gdynia, więc ścisła współpraca przy projekcie albumu-przewodnika po Świętojańskiej była naturalną tego konsekwencją.

Qultowa Świętojańska – Samorząd Gdyni dla Świętojańskiej

Samorząd Gdyni w ostatnim ćwierćwieczu podjął wiele istotnych dla ulicy Świętojańskiej decyzji, by zachować jej historyczny charakter i ducha, a zarazem tworzyć warunki do rozwoju tutejszych firm i – co nie mniej istotne – zadbać o komfort życia mieszkańców (zieleń, ograniczenie hałasu i emisji spalin). Pierwsza z takich decyzji, podjęta na początku lat 90., wychodziła naprzeciw oczekiwaniom i spełniała postulaty najemców usytuowanych wzdłuż Świętojańskiej lokali użytkowych – umożliwiła zawieranie wieloletnich umów dzierżawy oraz wykup lokali należących do gminy.
Kolejne decyzje uruchomiły gruntowny i, co za tym idzie – kosztowny, remont i modernizację ulicy według wybranego w konkursie projektu architektonicznego. Całkowicie wymieniono wyeksploatowane instalacje – podziemne i naziemne – wodociągów, kanalizacji, światłowodów, oświetlenia, trakcji trolejbusowej. Świętojańska zyskała nowy, młodzieńczy wizerunek dzięki oryginalnym meblom miejskim, latarniom, specjalnie dobranym gatunkom drzew, kwietnikom, a nawet płytom chodnikowym. Ta kompleksowa inwestycja podzielona na III etapy, obejmowała też modernizację placu Kaszubskiego. Nieco późniejsza modernizacja węzła Wzgórze Św. Maksymiliana również miała na względzie poprawę walorów Świętojańskiej.
Dzięki konsekwentnej polityce samorządu główna ulica Gdyni, w coraz większym stopniu, staje się przyjaznym traktem dla pieszych i atrakcyjnym miejscem spotkań w coraz liczniejszych kafejkach, restauracjach i bistrach, nie przestając być ważnym ciągiem komunikacyjnym. Temu celowi służyć miały i w praktyce znakomicie się sprawdzają – szerokie trotuary, na których mogło powstać i powstało wiele kawiarnianych ogródków.

Wpis całego Śródmieścia Gdyni, jako unikatowego kompleksu urbanistycznego, do wojewódzkiego rejestru zabytków oznaczał i oznacza dla Świętojańskiej szczególną ochronę i pomoc finansową gminy. Aby ją realizować utworzono fundusz na remonty zabytków i sąsiadujących z nimi obiektów.
Malownicze parady organizowane przed laty przez Miasto, a dziś odbywające się dzięki aktywności środowisk kupieckich, to wyraz energii i pomysłowości tutejszej społeczności, dla której ulica Świętojańska jest miejscem pracy i centrum życia. Samorząd Gdyni sprzyja takim inicjatywom.

Dostrzegając zmiany, którym systematycznie podlega rynek – samorząd Gdyni wprowadził kilka lat temu korekty do planu przestrzennego zagospodarowania, by zahamować ekspansję firm bankowych, które w pewnym momencie zdominowały główną ulicę. Korekta przynosi rezultaty – banki wycofują się, w ich miejsce powstają butiki i sklepy spożywcze, kawiarnie, bary, restauracje, bistra oraz biura turystyczne zachęcające spacerowiczów do podróży po świecie. Gdynia to przecież otwarte miasto!
Kolejnym świadectwem dbałości samorządu o to, by Świętojańska zachowała i odnawiała swą atrakcyjność jest InfoBox, czyli Obserwatorium Zmian. Ten nowoczesny kompleks, już wielokrotnie nagradzany za swą oryginalną formę architektoniczną, zarazem całkowicie nowatorska w skali kraju formuła promocji rozwoju i ośrodek życia kulturalnego, a także miejsce spotkań – przyciągnął w ciągu zaledwie roku istnienia (od czerwca 2013 r.), blisko milion gości. Jest bezsprzecznie jedną z nowych atrakcji Gdyni.
– Bez ryzyka błędu można przypuszczać, że na ulicę Świętojańską przyciągną też realizowane obecnie inwestycje: Gdyńskie Centrum Filmowe wraz z kolejką szynową na Kamienną Górę oraz kompleks mieszkaniowo-usługowy BALTIQ PLAZA. Świętojańska ma fantastyczną przeszłość i wielką, przyszłość przed sobą – podsumowuje Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni.

Qultowa Świętojańska

Qultowa Gdynia Świętojańska
Tekst i dobór zdjęć: Małgorzata Sokołowska
Mecenat: Moderna Investment
Wydawca: Miasto Gdynia
Projekt i opracowanie graficzne: Whizbrand Group

Książka zawiera oznaczenia podkreślające różne oblicza ulicy Świętojańskiej: Qultowa, Qulinarna, Qunsztowna, Qulturalna, Qusząca, Qupiecka. Oznaczenia posiadające numer to wybrane punkty orientacyjne, powiązane z mapą znajdującą się na stronach 86-87 oraz na stronie internetowej gdynia-swietojanska.pl. Punkty te poprowadzą czytelnika ścieżką najciekawszych miejsc na ulicy Świętojańskiej.

Album podzielony jest na historyczne sekcje: Rzeczpospolita Polska – do 1939; lata wojny – 1939-1945; Świętojańska w latach stalinowskich – 1945-1956; Świętojańska w latach PRL – 1956-1089, nowoczesne miasto – po 1990.

Małgorzata Sokołowska – publicystka, autorka wielu książek o dziejach Gdyni, wydawca oraz współautorka „Encyklopedii Gdyni”, laureatka Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni, redaktor naczelna „Akademickiego Kuriera Morskiego” – periodyku Akademii Morskiej w Gdyni; społecznie – członkini zespołu redakcyjnego „Rocznika Gdyńskiego”.

Publikację można nabyć w:
– Kamienicy Moderna – Plac Kaszubski 7
– Informacji Miejskiej – ul. 10 Lutego 24
– Gdynia InfoBox – CultureBox – ul. Świętojańska 30
– Muzeum Miasta Gdyni – ul. Zawiszy Czarnego 1
Cena: 9,43 – nawiązuje do adresu Świętojańska 43

Dodatkowe informacje:
Joanna Grajter, rzeczniczka prasowa Miasta Gdyni – [email protected]; tel. 58 66 88 128
Marcin Więckowski, Business Development – [email protected]; tel. 608 50 70 60