Uniwersytet Gdański zachęca do przystąpienia na Podyplomowe Studia – Gedanistyka.

viewer

Charakterystyka:

Studia są dwusemestralne, odbywają się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje Pomorza, ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem.

Program:

Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze, okres „Solidarności” i przemian ustrojowych schyłku XX wieku. Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście. Dziedzictwo literackie, szeroko pojęta kultura słowa drukowanego, muzyka, skomplikowana sfera stosunków wyznaniowych, tradycje morskie Gdańska, to pozostałe monograficzne propozycje dla kolejnej, czwartej już edycji naszych studiów. W toku naszych zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym rezerwujemy miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, z większym niż dotąd uwzględnieniem ważnych dla Gdańska dzielnic, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Tu także mieszczą się najważniejsze informacje na temat dziejów Pomorza. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

Kierownik studiów: dr Sławomir Kościelak

Kadra: Zajęcia poprowadzi dobrana kadra najlepszych specjalistów z historii i kultury Gdańska, głównie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, ale także innych wiodących ośrodków naukowych Trójmiasta.
Czas trwania: dwa semestry
Zasady naboru: aż do wyczerpania miejsc, według kolejności zgłoszeń. Liczba uczestników limitowana do maksymalnie 50 osób (minimum niezbędne do uruchomienia 25 osób).
Termin składania dokumentów: do 27 września 2013 roku
Pierwsze zajęcia: 5 października 2013 roku
Przewidywane zakończenie cyklu: czerwiec 2014 roku
Opłaty: 1450zł (za semestr)

Ramowy program podyplomowych studiów gedanistyki: 

Blok chronologiczny 

• Gdańsk we wczesnym średniowieczu
• Gdańsk w późnym średniowieczu (XIV – XV wiek)
• Dzieje Gdańska nowożytnego – ustrój, prawo,
• Gdańsk w granicach Prus – Niemiec – w XIX wieku
• Wolne Miasto Gdańsk
• Trójmiasto w PRL-u

Blok problemowy (kultura i dziedzictwo) 

• Archeologia na terenie Gdańska
• Socjotopografia Gdańska średniowiecznego
• Kultura materialna Gdańska nowożytnego (wnętrza mieszczańskich domów)
• Życie codzienne w nowożytnym Gdańsku (i jego terytorium)
• Kultura literacka i teatralna Gdańska
• Kultura słowa drukowanego (czasopiśmiennictwo, drukarstwo, nauka)
• Muzyka dawna Gdańska
• Stosunki wyznaniowe w Gdańsku
• Malarstwo gdańskie
• Architektura sakralna, przemysłowa i militarna Gdańska
• W kręgu rzeźby gdańskiej
• Gdańskie rzemiosło artystyczne
• Morskie dziedzictwo Gdańska i Trójmiasta

Blok regionalny

• Dzieje wybranych gdańskich dzielnic (Chełm, Stare Szkoty, Wrzeszcz, Oliwa)
• Dzieje Gdyni i wybranych gdyńskich dzielnic
• Dzieje Sopotu
• Historia Pomorza (zarysowanie tła, w ramach innych przedmiotów)

DZIEJE, KULTURA, ZABYTKI GDAŃSKA

Studia dwusemestralne, płatne, zajęcia odbywa­ją się co sobotę. Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) jak zawsze bogaty, a w stosunku do minionych edycji uzupełniony o nowe wątki.
Ukończenie tych studiów przygotuje do szerzenia – w różny sposób – wiedzy o jednym z najciekawszych miejsc Polski i Europy !
Rekrutacja już w toku i potrwa do 27 września 2013 roku. Początek zajęć przewidywany jest na 4 października 2013 roku
Dalsze szczegóły na stronie Uniwersytetu Gdańskiego: www.ug.gda.pl
Wydział Historyczny, tel. 58 523­29­56