MALT, czyli Młoda Ambitna Literatura Trójmiasta to cykl spotkań z młodymi twórcami, które mają na celu pokazanie szerszej publiczności twórczości młodych ludzi. Jedni niekoniecznie mieli okazję opowiedzieć o tym, czym się zajmują, inni po prostu starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Komunikat prasowy:

 

* Proza  – 9.10.2012 r. godz. 18.oo

dr Bartosz Dąbrowski, Ur. 1975, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UG.

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (uczestnik seminarium prof. Małgorzaty Czermińskiej). Za pracę magisterską otrzymał Nagrodę I Stopnia im. Jana Józefa Lipskiego (2000). Rozprawę doktorską poświęconą twórczości Karola Szymanowskiego obronił w czerwcu 2005 r. (promotor: prof. Małgorzata Czermińska). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2006). W latach 2006-2007 stypendysta Fundacji Nauki Polskiej.

Zainteresowania naukowe: psychoanaliza, dyskursy mniejszości (queer), postpamięć, egzegetyka muzyczna Constatina Florosa.

Autor książki Mit dionizyjski Karola Szymanowskiego (2001). Ostatnie publikacje: Przypadłość archiwum. Fikcja dokumentu w narracjach o zagładzie (Mieczysław Abramowicz), [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakry. pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2007; Maria Janion i fantazmaty, [w:] Księga Marii Janion, pod red. Z. Majchrowskiego i S. Rośka, Gdańsk 2007; Narcyz i echo. Fantazmaty autobiograficzne we wczesnych pieśniach Karola Szymanowskiego, [w:] Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Iwony Puchalskiej i Doroty Siwiec, Kraków 2008.

Maciej Dajnowski  –  Publikował między innymi w FA-arcie i Studium. W 1999 roku w bibliotece Studium ukazał się jego zbiór opowiadań „Opowieści Garmażeryjne”, w 2004 „Promieniowanie reliktowe”. Publikował też w antologiach: „Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych”(2002), PL+50. Historie przyszłości” (2004). Mieszka w Gdańsku.

* Poezja – 16.10.2012 r. godz. 18.oo

Konkurs Jednego Wiersza odbywa się w Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku w ramach festiwalu MALT 2012
– Pula nagród 990 zł. (brutto)
– Konkurs przeznaczony dla osób do 35 roku życia.
– Mile widziani chętni z jednym, niepublikowanym i nienagradzanym wierszem. Tematyka dowolna.
– Aby wziąć udział w konkursie należy przynieść  kopię wiersza (podpisaną imieniem i nazwiskiem)  na imprezę i osobiście go odczytać.

Miejsce: Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Mariacka 42, Gdańsk-Śródmieście
Kiedy?: 16 października, wtorek, godz. 18.00

Wiersze oceni Jury w składzie:
Wojciech Boros –  Przewodniczący, poeta, animator kultury, redaktor działu poezji Kwartalnika Artystycznego  „Bliza”
Gabriela Szubstarska – poetka, animatorka kultury,
Piotr Wiktor Lorkowski – krytyk literacki, poeta, tłumacz, recenzent.

Konkurs pod patronatem Kwartalnika Artystycznego „Bliza” i Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Konkurs jest imprezą poetycką z cyklu spotkań pod hasłem MALT 2012, czyli Młoda Ambitna Literatura Trójmiasta.

Jury:

Gabriela Szubstarska – Rodowita gdańszczanka, z zawodu nauczycielka, autorka wierszy i niewielkich form prozatorskich. Opublikowała tomiki poetyckie: „ Na przekόr”, Gdańsk 2006, „Wierzyłam w milczenie”, Gdańsk 2007, „ a jednak”, Gdańsk 2009,”srebrna gra”, Gdańsk 2011 oraz wiersze w antologiach: „Miejsce Obecności”, „Antologia Poetόw i Pisarzy Sopotu”, z lat 2007, 2008, 2009, 2010; „W przestrzeni”, Gdańsk 2007, „Srebrnym piόrem”, Pruszcz Gdański 2008; „ Himmel wolkenlos”, antologia światowego haiku, Kronach 2009; „Bei Licht betrachtet”, antologia światowego haiku, Kronach 2010

Wojciech Boros – urodzony w 1976 roku w Gdańsku  poeta, stały współpracownik pisma literackiego „Autograf”; jest odpowiedzialny za dział poezji w gdyńskiej „Blizie”. Laureat I nagrody w konkursie  „O Laur Czerwonej Róży”(1996);  publikuje m.in. w  „Akancie”, „Frondzie”, „Frazie”, ”Gazecie Malarzy i Poetów”, „Toposie”, „Toposie”, „Tytule”, „Undergrouncie”, ”Wyrazach”. Autor książek „Nierealit górski” (1997), „Jasne i Pełne” (2003) oraz „Złe zamiary” (2008).

Piotr Wiktor Lorkowski (1968), krytyk i recenzent, tłumacz, czasem poeta. Belfer-polonista w II LO w Sopocie, mówi też o literaturze powszechnej do studentów germanistyki. Stypendysta Fundacji Boscha (1996) oraz DAAD (1999, 2000). W latach 1994-2002 współredagował dwumiesięcznik Topos. Obecnie redaguje literacki serwis sieciowy poetica. Wydał książki przekładowe: wiersze Reinera Kunzego, Antologię haiku z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Epigramy weneckie Johanna Wolfganga Goethego, Pieśń o miłości i śmierci chorążego Krzysztofa Rilkego Rainera Marii Rilkego oraz aforyzmy G. Ch. Lichtenberga. Publikuje w czasopismach krajowych (np. Zeszyty Literackie, Nowy Nurt, Studium, Pracownia, Twórczość, Odra), zagranicznych (Ko, Vrabac, Haiku Novine) i antologiach.

* Dramat –  23.10.2012 r. godz. 18.oo    

Agnieszka Kochanowska – absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatorka wydarzeń kulturalnych, autorka scenariuszy do spektakli niezależnego Teatru Kreatury oraz autorka i reżyserka spektaklu „Single story” na motywach „Zanim zaśniesz” Linn Ullmann.

Magdalena Zelent – teatrolożka, obecnie koordynatorka Sceny Teatralnej ALTERNATOR Akedemickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2001-2005 związana z niezależnymi działaniami teatralnymi w Teatrze Groteska w Krakowie, uczestniczka rocznego Laboratorium Teatralnego w Isola del’Liri we Włoszech. Od dwóch lat realizuje swój szekspirowski projekt teatralny w Zakładzie Karnym na Przeróbce w Gdańsku.