Gdańscy Mieszczanie rozpoczynają cykl spacerów po Gdańsku, podczas których będą czytane legendy związane z naszym miastem. Bedzie można ich posłuchać m. in. na przedprożach zabytkowych kamienic – pisze Marek Adamkowicz na łamach Dziennika Bałtyckiego.

Pełen tekst artykułu w Dzienniku Bałtyckim