Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników zaprasza na kurs podstawowy wiedzy o bursztynie.

Kurs to najważniejsze informacje o pochodzeniu bursztynu i geologii, współczesnych metodach obróbki i modyfikacji kamieni, inkluzjach i imitacjach, bursztynie w sztuce oraz rynku bursztynu. Cena brutto 150 zł brutto.

Termin: 7 GRUDNIA 2017
Czas trwania: godz. 9.00-16.00, 6 godzin + przerwa
Miejsce: ECS, II p.,  sala 2.30 (archiwum/czytelnia

Program:
9:00-10:00 Pochodzenie i złoża bursztynu bałtyckiego, inne żywice kopalne i subfosylne – dr Regina Kramarska
10:00- 11:00 Bursztyn w sztuce – dr Anna Sobecka
11:00- 12:00 Inkluzje organiczne w bursztynie – dr Elżbieta Sontag
12:00- 13:00 przerwa
13:00- 14:00 Imitacje bursztynu bałtyckiego – dr hab. inż. Ewa Wagner Wysiecka
14:00- 15:00  Metody obróbki i modyfikacji bursztynu – dr inż Małgorzata Kucharska
15:00- 16:00 Rynek Bursztynu – Michał Kosior