Urząd Morski w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni i Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni zapraszają na dwudniową konferencję naukową „Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii”.

Uczestnicy konferencji chcą zbadać, czy z katastrofy zostały wyciągnięte wnioski, a także pokazać jej wpływ na rozwój żeglugi. Przeanalizują proces poprawy bezpieczeństwa na morzu, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 100 lat oraz wskażą obszary, które uległy największej zmianie oraz dziedziny wymagające większej uwagi.
Częścią konferencji będzie pokaz dokumentu „Gustloff. Ostatni rejs” w reżyserii Christiana Frey’a – 13 kwietnia o godz. 19.00 w siedzibie WSAiB. Wstęp wolny.

 

Dzień pierwszy – 13 kwietnia 2012 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7), Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni (Al. Jana Pawła II 3/ Audytorium Maximum)
Godz.10.00- 14.45 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego (ul. Kielecka 7)

9.00- 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00- 12.00 – Sesja przedpołudniowa:
– Powitanie/Słowo wstępne
– prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk – „Tragedia Titanica – przebieg wydarzeń”
– dr Piotr Lewandowski – „Tragedia RMS Titanic- raporty brytyjskiego Wreck’s Commissioner i Komisji Senatu Stanów Zjednoczonych”
– dr Jan Jankowski – „Katastrofy morskie motorem postępu”
12.00- 12.30 – Przerwa na kawę
12.30- 14.00 – 
Sesja popołudniowa:
– dr Dorota Pyć – „Od Titanica do Costa Concordia- o znaczeniu przypadku w rozwoju systemu bezpieczeństwa życia na morzu”
– dr inż. Ryszard Wróbel – „Tragedia Titanica szansą na poprawę bezpieczeństwa żeglugi dla przyszłych pokoleń
– dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski – „Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich w kontekście bezpieczeństwa żeglugi”
– mgr Małgorzata Chojnowska, mgr Iwona Królikowska – „Czynnik ludzki – najsłabsze ogniwo systemu”
14.00- 14.45 – 
Przerwa na lunch

14.45 – Przejazd uczestników do gmachu Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni (Al. Jana Pawła II 3/ Audytorium Maximum) (Urząd Morski w Gdyni zapewni transport dla prelegentów)
15.15- 18.30 – Sesja popołudniowa – kontynuacja:
– powitanie przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Romualda Cwilewicza
– prof. Lech Kobyliński – Słowo wstępne
– dr hab. Anna Styszyńska, prof. nadzw. AM w Gdyni – „Międzynarodowy Patrol Lodowy”
– Mateusz Gil „Wykrywalność radarowa gór lodowych”
– dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM w Gdyni – „Morskie mapy nawigacyjne na początku XX wieku i dzisiaj”
– Jacek Pietraszkiewicz – „Nawigacja 100 lat po tragedii Titanica”
– dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM w Gdyni – „Niezawodność środków ratunkowych w akcji ratowniczej”
17.00- 17.30 – Przerwa na kawę
– SSO Wojciech Midziak – „Wpływ orzeczeń izb morskich na bezpieczeństwo żeglugi”
– kpt. ż. w. Wojciech Sobkowiak – „ISM – biurokracja czy bezpieczna nawigacja”
18.30 – Zakończenie dnia pierwszego

 

Dzień drugi – 14 kwietnia 2012 r.

Miejsce: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni (Al. Jana Pawła II 3/ Audytorium Maximum)

9.00- 9.30 – Kawa na powitanie
9.30- 13.30 –
Sesja przedpołudniowa:
– dr hab. inż. Mirosław Gerigk – „Współczesne problemy związane z budową statków w aspekcie przetrwania katastrofy na morzu”
– dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AM w Gdyni – „Formułowanie wymagań technicznych dla statków przez IMO na przykładzie katastrof statków pasażerskich”
– dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AM w Gdyni – „Konsekwencje zatonięcia promu „Express Samina” dla organizacji ruchu pasażerskiego w rejonie Wysp Greckich”
11.00- 11.30 – Przerwa na kawę
– dr inż. Zbigniew Szozda –„Prace Podkomitetu ds. Stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF) w zakresie bezpieczeństwa statków pasażerskich”
– dr Elżbieta Wróblewska – „Wrak Solena (1627) i eksploracja zabytków”
– Ewa Wieczorek – „Katastrofa Titanica inspiracją dla twórców – literatura, film, sztuki plastyczne”
– Dominik Borek – „Zagrożenia na morzu, inne niż katastrofy, czyli „mroczny” art.170 KK (piractwo)”
13.30- 14.15 – Lunch na zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.