25 stycznia (wtorek) o godz. 17:00 w Filii Gdańskiej WiMBP (Gdańsk, ul. Mariacka 42) odbędzie się prezentacja najnowszej książki profesora Józefa Bachórza pt.” Spotkania z Lalką”. Spotkanie poprowadzi Anna Sobecka. Fragmenty „Pamiętnika starego subiekta” przeczyta Jerzy Kiszkis.

Spotkania z „Lalką”.

Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa

O ile losem większości dzieł literackich w miarę upływu lat obecności na rynku czytelniczym bywa przygasanie i blaknięcie, to w kolejnych publikacjach komentatorów Lalka obrasta w kolejne znaczenia, które mogłyby być traktowane jako znak. Znak nieustannego „przyrastania” sensów tej niezwykłej powieści. Dzieje jej recepcji świadczą o tym dowodnie. Przy końcu XIX wieku mało kto uważał ją za dzieło wybitne […]. Zmiana generalna stosunku do Lalki i jej twórcy nastąpiła dopiero za sprawą krytyków młodopolskich. Po ich opiniach już nie brzmiał nieoczekiwanie w okresie międzywojennym tytuł artykułu Jana Lechonia w „Wiadomościach Literackich” (1932): Wielki Prus.

Na początku wieku XXI staje się jasne, że spośród powieści polskich wieku XIX Lalka wyrasta nad przeciętność nie tylko swojego czasu macierzystego i że znajduje to wyraz w fascynacjach nią kolejnych pokoleń pisarzy, krytyków i historyków literatury, jak również w przekładach na języki obce.

(Fragment wstępu)

Józef Bachórz ur. w1934 r.; historyk literatury, edytor, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz zespołu redakcyjnego Gdańskich Zeszytów Humanistycznych, Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego UG oraz Rocznika Sopockiego. Od 1981 r. należy do komitetu redakcyjnego Dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, a od 1990 – Rady Naukowej IBL.

Autor wielu prac z dziedziny historii literatury XIX wieku – m.in. Poszukiwanie realizmu (1972) i Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studium o powieściach Józefa Korzeniowskiego (1979). Współredaktor (wraz z Aliną Kowalczykową) Słownika literatury polskiej XIX wieku (1989). Opracował dla serii „Biblioteka Narodowa” Lalkę i Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa oraz Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Ponadto opublikował: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza (2003), „Złączyć się z burzą…”. Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki (2005) – nagroda Pro Libro Legendo 2005.