Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków zaprasza na wernisaż wystawy XVII Przeglądu Malarstwa Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków „Impresje Chopinowskie”.

Wernisaż poprzedzi koncert Arkadiusza Dobrowolskiego (wiolonczela) i Pawła Poterewicza (fortepian)