Projekt Gdańscy Pianiści Miastu stanowi próbę zapoczątkowania stałej inicjatywy, która ma na celu przybliżać szerszej publiczności wykonawców związanych z Gdańskiem. Znajdują się wśród nich zarówno obecni jak i byli studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a także absolwenci gdańskich szkół muzycznych.

Miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk

Ideą projektu jest pobudzanie do aktywności gdańskiego środowiska pianistycznego, jego integracja poprzez wspólne koncertowanie, a także promocja młodych artystów i pomoc w realizacji ich planów twórczych. Projekt ma na celu ukazywać różnorodność lokalnego środowiska pianistycznego i przybliżać losy artystyczne pianistów rdzennie związanych z Gdańskiem.

Artyści zaś wspólnie prezentują słuchaczom wybitne dzieła muzyki poważnej, ukazywane w różnych kontekstach, podczas koncertów powiązanych wyrazistą tematyką.

Program koncertów:

Podczas dwóch koncertów zaprezentowane zostaną Muzyczne Portrety czterech kompozytorów.  Usłyszymy twórczość fortepianową dwóch twórców rosyjskich – Skriabina i Prokofiewa oraz dwóch francuskich – Debussy’ego i Ravela. Wybrani kompozytorzy uznani są za prekursorów i czołowych przedstawicieli głównych nurtów w muzyce pierwszej połowy XX wieku. Jednocześnie odegrali oni kluczowe znaczenie w rozwoju techniki pianistycznej i zapoczątkowali szereg innowacji w zakresie brzmienia i faktury fortepianu.

16 czerwca (niedziela) 2013 godz. 19:00 – Muzyka francuska:

Claude Debussy (1862 – 1918)
Estampes
I. Pagodes (Pagody)
II. La soirée dans Grenade (Wieczór w Grenadzie)
III. Jardins sous la pluie (Ogrody w deszczu)
wyk. Adrianna Wolf

Études (Etiudy)
No 2 pour les tierces
No 4 pour les sixtes
No 11 pour les arpeges composés
No 5 pour les octaves
wyk. Luiza Sobkowiak

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Jeux d’eau (Igraszki wody)
Miroirs (Zwierciadła)
No. 3 Une barque sur l’ocean (Łódź na oceanie)
wyk. Adrianna Wolf

Le tombeau de Couperin (Nagrobek Couperina)
I Prélude
II Fugue
III Forlane
IV Rigaudon
V Menuet
VI Toccata
wyk. Mikołaj Sikała

Valses nobles et sentimentales (Walce szlachetne i sentymentalne)
I Modéré – tres franc
II Assez lent – avec une expression intense
III Modéré
IV Assez animé
V Presque lent – dans un sentiment intime
VI Assez vif
VII Moins vif
VIII Epilogue: lent
wyk. Łukasz Filipczak

17 czerwca (poniedziałek) 2013 godz. 19:00Muzyka rosyjska:

Aleksander Skriabin (1872 – 1915)
Sonata No. 2 (Sonata– fantazja) gis-moll Op.19
Andante
Presto
wyk. Michał Mossakowski

Fantazja h-moll Op. 28
Sonata No. 4 Fis-dur, Op.30
Andante
Prestissimo volando
wyk .Paweł Zając

Segrgiej Prokofiew (1891 – 1953)
II Sonata d-moll Op.14 .
Allegro, ma non troppo
Scherzo – Allegro marcato
Andante
Vivace
wyk. Anna Szałucka

VII Sonata B-dur Op.83
Allegro inquieto
Andante caloroso
Precipitato
wyk. Adrianna Wolf