8 grudnia o godz. 17.00 w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Mariackiej 42, odbędzie się promocja książki W. Juliana Korab-Karpowicza, zatytułowanej -„Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke`a”.

Na spotkanie zapraszają: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku