Widok z miejsca, nad którym był stary wiadukt

W tym roku należy spodziewać się rozpoczęcia budowy kolejowej stacji podmiejskiej Gdańsk Śródmieście. Niewielu pewnie dziś pamięta, że ten przystanek miał swojego poprzednika – stację Gdańsk Biskupia Góra zlokalizowaną na wysokości obecnego Urzędu Marszałkowskiego.

Podmiejski ruch kolejowy w Gdańsku uruchomiono już w 1891 r. Pociągi kursujące między Gdańskiem i Sopotem (Zoppot), Nowym Portem (Neufahrwasser), a nawet Pszczółkami (Hohenstein), początkowo obsługiwały wzmożony ruch pasażerski głownie w sezonie letnim. W tym samym roku władze miasta uzyskały zgodę na niwelację wewnętrznego zachodniego ciągu bastionów, dzięki czemu uzyskano miejsce na rozbudowę miasta. Powstały nowe ulice oraz wiadukty. Jeszcze przed 1908 r. wybudowano wiadukt w przedłużeniu ul. Augustyńskiego (Am weißen Turm, w latach 1945-58 ul. Białowieska) łącząc Stare Przedmieście (Vorstadt) z Zaroślakiem (Petershagen).

Przystanek na planie miasta – 1941 r.

Rozwój Oliwy i Sopotu oraz rosnąca liczba mieszkańców Gdańska, jak i liczba przybywających do Sopotu kuracjuszy, wymuszały rozbudowę stacji podmiejskich. W pierwszych latach XX w. rozpoczęto szereg inwestycji kolejowych (niektórych nie ukończono do końca I wojny światowej), w tym także, w 1908 r., budowę przystanku kolejowego Gdańsk Biskupia Góra (Danzig Petershagen) zlokalizowanego na linii Tczew – Gdańsk w głębokim wykopie. Przykryty 100-metrowej długości wiatą wyspowy peron, na którym znajdował się budynek kasowy oraz poczekalnia z toaletą, dostępny był ze wspomnianego wcześniej wiaduktu. Przystanek oddano do użytku w 1909 r., a przy jego projektowaniu przewidziano możliwość dobudowy trzeciego toru pomiędzy dworcem Gdańsk Główny i stacją rozrządową Gdańsk Południowy (Danzig Rangierbahnhof, Danzig Verschiebebahnhof).

Po II wojnie światowej przystanek najpierw nazwano Gdańsk Pietraszek. W następnych latach, najpóźniej w 1947 r., nadano mu nazwę Gdańsk Biskupia Góra. Przystanek istniał do końca lat 50. XX w. Był wykazywany jeszcze w zimowym rozkładzie jazdy PKP 1959/1960. Jego likwidacja nastąpiła wraz z przebudową wiaduktu, z którego schodziło się na peron. Zamiast wiaduktu łączącego Stare Przedmieście z Zaroślakiem, wybudowano wiadukt łączący ul. Okopową z Traktem św. Wojciecha. Można przypuszczać, że już wtedy planowano budowę dworca Gdańsk Śródmieście, stąd likwidacja przystanku Biskupia Góra.

Dziś odnaleźć można jeszcze szczątki wyspowego peronu nieistniejącej już stacyjki. Także części dawnych ławek i zdaje się podstawy schodów prowadzących na nieistniejący już wiadukt. Wyraźnie widać jeszcze miejsce po torach biegnących wzdłuż wschodniej krawędzi peronu. Zachowały się przynajmniej dwie stare fotografie przystanku Danzig Petershagen dostępne w archiwach.

Autor: Henryk Jursz

Źródła:

1. Andrzej Massel „Kolej w Gdańsku” [w:] „Świat Kolei” nr 5/1998

2. „Plan sieci kolejowej Dyrekcji Gdańskiej PKP”, listopad 1945 r., fragment udostępniony na forum „Dawny Gdańsk”, http://www.forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?p=95506#95506

3. Leszek Lewiński „W 15 minut do Kartuz” [w:] „30 dni” lipiec 1999

4. Jerzy Stankiewicz, Bohdan Szermer „Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia”, Arkady, Warszawa 1959

Gdański blog Henryka Jursza

Zdjęcie do komentarza Żółtoskrzydłego (pod tekstem)