Podniesiony poziom wody w zbiornikach retencyjnych wciąż jest groźny. Około godziny 13 obeszłam zbiornik Srebrzysko (Srebrniki).

Odpowiednie służby czuwają nad sytuacją – woda ze zbiornika jest przepompowywana do koryta pod ul. Słowackiego, a ścieżka techniczna okalająca rezerwuar wciąż jest sucha. 

 

 

Zbiorniki retencyjne w Trójmieście