Dzięki uruchomieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w świadomości wielu gdańszczan zaistniał zbiornik retencyjny „Jasień” – moje ulubione miejsce spacerowe.

Zbiornik retencyjny Jasień

Zbiornik retencyjny Jasień powstał w miejscu dawnego poligonu wojskowego. Dotychczas ten teren był znany przede wszystkim mieszkańcom pobliskich osiedli mieszkaniowych – Jasienia i Moreny, a dzięki fascynującemu widokowi z okien kolejki, zapukał również do świadomości pozostałych gdańszczan.
Regulacja zbiornika zakończyła się na wiosnę 2014 r. – tym samym do użytku oddano niemal kilometrową ścieżkę umożliwiającą aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Dzisiaj, dwa lata po oddaniu inwestycji, spacerującym towarzyszy skrzek setek ptaków, oblegających stworzone dla nich wysepki lęgowe. Wrażenia dla uszu niezapomniane:)

O zbiorniku czytamy na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

Nowo wybudowany zbiornik retencyjny „Jasień” o powierzchni 3,75 ha i pojemności V= 48 487,00m3, zlokalizowany jest na terenie byłego poligonu pomiędzy nasypem kolejowym PKM, a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Znajduje się on w pokrytym zielenią drzewiasto – krzewiastą zagłębieniu terenu. Całkowita powierzchnia obszaru przeznaczonego pod zbiornik i obiekty towarzyszące wynosi ponad 5ha. Zakres realizacji zadania obejmował budowę zbiornika retencyjnego wraz z budowlami wlotowymi, budowlą piętrząco- upustową i przelewem powierzchniowym, zaporą boczną i czołową oraz z drogą eksploatacyjną wokół zbiornika i wzdłuż potoku. U podnóża zapory wykonano rów opaskowy zbierający wodę z terenu przyległego do zbiornika i odprowadzający dalej do potoku. W ramach realizacji projektu wyregulowany został także odcinek 318,9m Potoku Jasień.

Administratorem obiektu jest spółka Gdańskie Melioracje, która we wrześniu 2015 r., przekazała mieszkańcom w użytkowanie kolejną atrakcję – zbiornik Kiełpinek.

Zachęcam Państwa do poznania tego ciekawego fragmentu miasta:)