W związku z budową III odcinka Trasy Słowackiego, przy ul. Kochanowskiego został wyburzony drugi komin lokomotywowni, co umożliwi kontynuowanie prac związanych z budową wiaduktu nad torami kolejowymi. 

Wyburzenie pierwszego komina –
8 października 2011 r.

Proces wyburzania obserwował Zdzisław Piekut, który w oczekiwaniu na 15 sekund akcji, spędził na mrozie trzy godziny. Ja rozumiem takie poświęcenie;)

Szczegóły dotyczące robót budowlanych prowadzonych na III odcinku Trasy Słowackiego