W Domu Uphagena odbył się kolejny wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Tym razem prelegentem był prof. dr hab. Tadeusz Stegner, który przedstawił referat „Ewangelicy w Trójmieście po 1945 r.

Prelekcja dotyczyła przemian narodowościowych, demograficznych, społecznych wśród ewangelików Gdańska, Gdyni i Sopotu po drugiej wojnie światowej. Przedstawiona została aktywność społeczności protestanckiej i jej duchownych w różnych sferach życia, nie tylko religijnego. 

Tadeusz Stegner jest historykiem, profesorem zwyczajnym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku. W swoich badaniach szczególnie wiele uwagi poświęca dziejom polskiej myśli politycznej, sprawom narodowo-wyznaniowym oraz historii protestantyzmu na ziemiach polskich. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych. Jego obszerny dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji. 

[youtube]https://youtu.be/W1OpMaUVXjg[/youtube]

Relację filmową przygotował Mirosław Koźbiał.