W ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska” w Domu Uphagena zawitały średniowieczne szpitale gdańskie. Stało się to za sprawą prelekcji Adama Szarszewskiego – „Nadzór i opieka. Średniowieczne szpitale gdańskie w dobie wczesnonowożytnej”.

Adam Szarszewski jest lekarzem, ale jego wielką pasją jest historia, głównie ta związana z rozwojem szpitalnictwa. Obraz średniowiecznego lecznictwa, pokazany przez prelegenta, pozwolił mi nabrać dużego dystansu do obecnego stanu służby zdrowia w Polsce….

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lN9RVpwccxM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ny2yLCTRroM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GFUPlVVyOrg[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qn3KxZXLKoU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SNS7NpwjiiI[/youtube]

Szpital „na Łąkowej” – zdjęcia