Towarzystwo Dom Uphagena i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zorganizowały wykład Sławomira Kościelaka „Katolicy – niepokorna mniejszość w Gdańsku XVI-XVII wieku”. Zainteresowani tłumnie pojawili się w Domu Uphagena.

Fot. Tadeusz Szczęsny

Fot. Tadeusz Szczęsny

Sławomir Kościelak z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego opowiedział o katolikach w czasach nowożytnych. Przedstawione zostaną losy i sytuacja polityczna mniejszości wyznaniowej, tolerowanej, ale nie cieszącej się w Gdańsku prawami, jakie były udziałem luteranów czy kalwinów.

Sławomir Kościelak jest historykiem, pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Gdańskiej, a także Kierownik Studium Podyplomowego Gedanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek i licznych artykułów naukowych. Badania poświęca przede wszystkim nowożytnemu Gdańskowi, w centrum jego uwagi znajdują się katoliccy mieszkańcy miasta.

Zapraszam do wysłuchania prelekcji:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l0tAjZ49Hrs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Gw2sq0BZvZw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0FQcqU384wo[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Mm7iQocnV4[/youtube]