Na Głównym Mieście w Gdańsku zaroiło się dzisiaj od policyjnych mundurów. Szczęśliwie nie był to efekt pościgu bandytów czy akcji skierowanej przeciwko handlarzom dopalaczami lecz… jubileusz. 

Policjanci w Gdańsku

Galowo ubrani policjanci (i w bardzo skromnej liczbie policjantki) budzili zainteresowanie mieszkańców i turystów. Również ja, kiedy zorientowałam się, że oto jestem świadkiem jakiejś (jeszcze nie wiedziałam jakiej) uroczystości, ruszyłam „za mundurem”:)

Jak się okazało dzisiaj właśnie, 17 lipca 2015 r., gdańscy policjanci mają swoje święto – jubileusz 25-lecia. O godz. 10.00 w Bazylice Mariackiej odbyła się msza św. w intencji wszystkich policjantów i pracowników policji, po której odbył się (przy udziale Orkiestry Wojskowej z Elbląga) przemarsz od Dworu Artusa na Ołowiankę, gdzie miała się odbyć uroczysta akademia, a na Motławie pokaz umiejętności SPAP (Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji). Z braku czasu moja przyjemność przyglądania się uroczystościom niestety zakończyła się na Długim Targu…

Zaciekawiona jubileuszem zajrzałam na stronę www.pomorska.policja.gov.pl:

Gdańska Policja obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie. 6 kwietnia 1990 r. Milicja Obywatelska przekształciła się w Policję. Od tego dnia rozpoczął się proces budowy nowych struktur gdańskiej Policji. Zmieniły się szyldy na budynkach komisariatów, napisy na radiowozach, mundury, a przede wszystkim idea towarzysząca powołaniu nowej formacji – apolitycznej, obiektywnej i przyjaznej społeczeństwu.
W 1990 roku Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku został przekształcony w cztery Komendy Rejonowe Policji. Jednocześnie nadano Policji nową rolę – służbę społeczeństwu. Powierzono jej dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Policja przestała pełnić wyłącznie funkcję represyjną. 1 stycznia 1994r. utworzono jedną Komendę Rejonową Policji w Gdańsku z siedzibą w budynku przy ul. Nowe Ogrody 27.