Ryszard Kaczmarek

„Polacy w Wehrmachcie” to tytuł kolejnego wykładu z cyklu „Spotkania z historią”, który odbył się 28 stycznia w Dworze Artusa.

Wykład zorganizowało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a poprowadził go prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – historyk, wykładowca akademicki i dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się dzieje Górnego Śląska w XIX i XX wieku oraz II wojna światowa.

Prof. Kaczmarek jest autorem licznych prac naukowych w tym książek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945 (Katowice 1998), Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy (Katowice 2006). Obecnie pracuje nad książką Polacy w mundurze Wehrmachtu.

Godzinny wykład, okraszony dokumentami i statystykami, jasno unaocznił słuchaczom, jak niewielką wiedzę posiadamy, a tematyka, jej złożoność, nadal jest owiana tajemnicą i narosłymi mitami, jednak w znacznej swej większości będąca wstydliwie przemilczana.

Autor: Robert Kwiatek