W Domu Uphagena  odbyło się spotkanie, podczas którego Piotr Kitowskiego  opowiadał o… postępowaniu spadkowym.

Piotr Kitowski

Piotr Kitowski w Domu Uphagena

Piotr Kitowski wygłosił wykład –  „Postępowanie spadkowe w mniejszych miastach dawnego województwa pomorskiego (XVII-XVIII w.). Z dziejów kultury prawnej Prus Królewskich”. Gospodarzem wieczoru był Edmund Kizik.
Zapraszam do wysłuchania prelekcji.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5ycf5zmdpxw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MpWEI1ZnO3U[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ng8_Mdr1j1s[/youtube]