W księgarni ,, Róża Wiatrów” w Gdyni odbyło się spotkanie z jednym z autorów wydanego niedawno przez Alter Ego albumu ,,Orłowo. Dzieje, krajobraz, architektura”

Sławomir Kitowski

Sławomir Kitowski

Sławomir Kitowski, bo właśnie on reprezentował wydawnictwo oraz współautorkę albumu – Marię Jolantę Sołtysik,  jest wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Jest także autorem i wydawcą albumów, książek o Gdyni, jakiej nie znamy, m.in.: ,,Gdynia. Ulice Gdyni. O historii i patronach.”;  ,,Port Gdynia. 80 lat młodości.” Jest badaczem, popularyzatorem jej dziejów, kultury i krajobrazu, a także grafikiem–projektantem, fotografem i publicysta

Maria Jolanta Sołtysik jest architektem, historykiem architektury i profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Autorka wielu publikacji dotyczących Gdyni – jej dziejów i architektury, takich jak:  ,,Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura.”;  ,,Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego.” Jest również autorką rewaloryzacji m.in. dawnego dworca morskiego, czyli dzisiejszego budynku Muzeum Emigracji w Gdyni.

Album o Orłowie klasycznie, jak nakazywała dotychczasowa praktyka wydawnictwa Alter Ego, został wydany w niewielkim stosunkowo nakładzie 1000 egzemplarzy. Technika tak małej ilości egzemplarzy mam na celu wysondowanie, jak duże jest zainteresowanie potencjalnych czytelników, bowiem dodruk jest przewidziany. Zdarza się bowiem, co zaznaczył współautor albumu, że pomimo początkowej niskiej sprzedaży książek wydawnictwa Alter Ego, po wyczerpaniu nakładu urywają się telefony z prośbami o kolejny dodruk.

Podczas rozmowy ze Sławomirem Kitowskim, zachwyceni czytelnicy prosili o autograf na karcie tytułowej dopiero zakupionego albumu, nierzadko dzieląc się opowieściami o rodzinnych koneksjach z tym magicznym zakątkiem, jakim jest Orłowo.

Album zawiera 300 unikatowych zdjęć oraz bogatą treść o historii nie tylko tego wyjątkowego zakątka, ale również obejmuje dzieje Kolibek, Małego Kacka i jego tradycji historycznych. Motywem przewodnim jest oczywiście Orłowo, jego tożsamość historyczna, którą ukształtowały trzy główne wątki: dzieje, krajobraz i architektura. To właśnie one są głównym tematem książki – albumu. W odniesieniu również do pozostałych opisanych obszarów. Absolutnie każdy miłośnik Trójmiasta powinien tę pozycję posiadać. Również zwykły amator świątecznych spacerów po Orłowie i okolicach nie będzie zawiedziony zakupem, bowiem to bezdyskusyjne must have na liście bestsellerów książkowych tego miesiąca.

Jak mówił sam autor:

Orłowo zauroczyło mnie wiele lat temu, jak każdego, kto po raz pierwszy odkrył jego piękno. Zachwycała harmonia nadmorskiego krajobrazu i przedwojennej architektury. Analizując setki starych fotografii, ilustracji i map konfrontowałem te miejsca w plenerze. Odkryłem niezwykłe rzeczy, zdumiony, że nikt dotąd o tym nic nie napisał, a nawet nie słyszał.

A także dodał w imieniu swoim i Marii Jolanty Sołtysik:

Orłowo jest miejscem magicznym nie tylko dla Gdyni. Stromy, nadmorski klif, zatopiony w zieleni i górujący nad plażą, molem i łodziami u ujścia rzeki Kaczej przyciąga niepowtarzalną uroda.

Rozmowa z autorem była wyjątkową podróżą w czasie wokół dziejów Orłowa. Wobec którego i Sławomir Kitowski, i inni wielbiciele tego nieziemskiego, gdyńskiego rejonu, mają szerokie plany, aby zachować jego unikatowość, wyjątkowość i przeciwdziałać planom zmiany go w obszar urbanistycznie nowoczesny, co na zawsze unicestwiło jego genius loci.

Takich magicznych obszarów w Trójmieście mamy wiele, zatem poczynając od lektury albumu wydawnictwa Alter Ego, rozpocznijmy walkę w obronie tego, co jest naszym historycznym dziedzictwem.

Tekst: Dominika Ikonnikow