W sobotę, 15 grudnia 2012 r., odbyło się uroczyste otwarcie estakady w ciągu Trasy Słowackiego. 

Fot. Zdzisław G. Piekut

Uroczystości, przebiegającej w prawdziwie zimowej aurze, a nazwanej „odkorkowywaniem Słowackiego, przyglądał się Zdzisław G. Piekut: