Trwają prace naprawcze na skarpach nasypów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Spacerując wokół Zbiornika Kiełpinek, obserwowałam zachodzące zmiany. 

Pomorska Kolej Metropolitalna

W wyniku gwałtownej ulewy z 14-15 lipca 2016 r., została zniszczona 1/5 ochronnej warstwy nasypów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Szkody wyglądały znacznie poważniej, niż w rzeczywistości się okazały, co potwierdziła ekspertyza opublikowana na stronie PKM:

Znane są już wstępne szacunki szkód, jakie powstały na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej po gwałtownej ulewie z 14-15 lipca 2016 r. Wynika z nich, że większość uszkodzeń rzeczywiście miała charakter powierzchowny w postaci osunięć wierzchniej, ochronnej warstwy nasypów kolejowych, które dotknęły łącznie 21 procent całkowitej powierzchni skarp i nasypów PKM. Sama konstrukcja nasypów oraz położone na nich tory w żadnym miejscu nie zostały przerwane i wytrzymały największą od 65 lat ulewę w Gdańsku.

[…] łącznie wzdłuż całej linii PKM udokumentowanych zostało 688 lokalizacji, w których wystąpiły różnego rodzaju szkody i usterki. Na liczbę tę składają się wielokrotnie występujące w różnych miejscach szkody tego samego typu, jak np. spływ powierzchniowy warstwy osłonowej nasypu, szczeliny podłużne, odsłonięcia kabli, podmycia studzienek, zerwanie korytek odwodnieniowych, zamulenia koryt odwodnieniowych, zanieczyszczenie tłucznia, itp. Łącznie stwierdzono kilkanaście rodzajów szkód i usterek powtarzających się wielokrotnie wzdłuż całej linii PKM.

 

Na początku września ruch PKM został częściowo wznowiony, a nasypy są na bieżąco odnawiane. Prace naprawcze trwają również na wysokości Zbiornika Kiełpinek:

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów

Pomorska Kolej Metropolitalna - naprawa nasypów