W dawnej kamienicy opatów pelplińskich, dzisiejszej siedzibie Instytutu Historii Sztuki UG przy ul. Bielańskiej 5, odbył się wykład „Architektura Gdańska przełomu XIX i XX wieku – gdańska czy niemiecka?”. Prelegentką była prof. Małgorzata Omilanowska.

Architektura Gdańska

Gospodarzem wydarzenia był kurator wykładów Architektura Gdańska – Hubert Bilewicz, a całość zarejestrował Mirosław Koźbiał.