W Domu Uphagena odbył się kolejny wykład z cyklu Kultura dawnego Gdańska. Gościem była mgr Małgorzata Paszylka-Glaza z Muzeum Narodowego w Gdańsku, która przestawiła temat „Między tradycją a poszukiwaniem nowoczesności. Malarstwo gdańskie XIX wieku”. 

Małgorzata Paszylka-Glaza

Małgorzata Paszylka-Glaza

Małgorzata Paszylka-Glaza – historyk sztuki, kustosz i Kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, kuratorka wystaw, autorka tekstów o sztuce oraz wykładowca akademicki. Szczególnie interesuje się feministyczną historią sztuki, etyką sztuki oraz sztuką XIX wieku.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qBJUHbCI9Bc[/youtube]

Aktywność Domu Uphagena