W listopadzie 2016 r. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz podjął decyzję o upamiętnieniu zasług burmistrza Leopolda von Wintera tablicą, która powinna zawisnąć na kamienicy przy ul. Garbary. Na jakim etapie są działania w styczniu 2017 r.?

ul. Garbary

ul. Garbary / Fot. Andrzej Jaroszyński

Odpowiedzi na interesujące mnie pytanie udzielił mi Marcin Stąporek z Biura Prezydenta ds. Kultury (Urząd Miejski w Gdańsku). Prezydent Miasta Gdańska, pismem podpisanym przez Wiesława Bielawskiego, zwrócił się 22 grudnia 2016 r. do Wspólnoty Mieszkaniowej Garbary 5, z prośbą o zgodę na umieszczenie na frontowej elewacji kamienicy tablicy pamiątkowej (w języku polskim i niemieckim) o następującej treści:

Tu mieszkał Leopold von Winter, nadburmistrz Gdańska w latach 1863-1890, za którego urzędowania powstały nowoczesne wodociągi i kanalizacja, gmachy szpitali i szkół, muzea i infrastruktura miejska.

Po uzyskaniu zgody Miasto wystąpi do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o pozwolenie na umieszczenie tablicy, a projekt, wykonanie i montaż będą sfinansowane przez Miasto Gdańsk.

Tablica upamiętniająca nadburmistrza. Historia narodzin cz. I

W przypadku odmowy ze strony Wspólnoty, tablica (po dokonaniu stosownej korekty treści) zostanie umieszczona w innym miejscu.

Pozostając w temacie upamiętniania, zapraszam do lektury: Nagrobek Franciszka Mamuszki