W Domu Uphagena w Gdańsku odbyła się promocja książki  „Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem”. Gospodarzami spotkania byli: Beata Możejko, Ewa Barylewska-Szymańska i Adam Koperkiewicz.

Dom Uphagena

Fot. Tadeusz Szczęsny

Książka jest efektem zebrania materiałów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański, dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena.

Podczas spotkania, zakończonego słodkim poczęstunkiem, Ewa Barylewska-Szymańska dokonała krótkiego podsumowania wydarzeń, które miały miejsce podczas zakończonego Roku Jana Uphagena. To był naprawdę dobry rok;)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P5h_1K4p6O8[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K4IAP7vu9MY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GD7PJq_kUHE[/youtube]

Inne wydarzenia w Domu Uphagena