Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum zorganizowali spotkanie z Andrzejem Januszajtisem. Tematem jego wykładu było Dolne Miasto

Dolne Miasto w opowieści Andrzeja Januszajtisa

Dolne Miasto w opowieści Andrzeja Januszajtisa

Spotkanie z Andrzejem Januszajtisem odbyło się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 65 przy ulicy Śluza. Było elementem warsztatów w ramach realizacji projektu Gdańsk Od-Nowa. Ze względu na wczesną porę zgromadziło głównie mieszkańców dzielnicy (chociaż nie tylko:)
Zapraszam do wysłuchania całości prelekcji.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8JbbM3fiBzw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=THJxNMTUEbU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=15j73dxD5OU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2yEGzusdCSM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5MNeNO90RuA[/youtube]

Lektura uzupełniająca:

 

Jakub Szczepański – Południowe fortyfikacje Gdańska