W Nadbałtycki Centrum Kultury odbyła się promocja książki Andrzeja Macura pt. „Gdańsk Kazimierza Macura. Z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936–2000”.

Kazimierz Macur

Panorama Gdańska nie prezentowałaby się tak wspaniale gdyby nie Kazimierz Macur. Jego dziełem są projekty rekonstrukcji Zielonej Bramy, Baszty Łabędź, hełmów: Ratusza Głównego Miasta, kościoła św. Katarzyny, św. Barbary i wielu innych. Trudy pracy Kazimierza Macura oraz jego obszerny dorobek zebrał i opisał – syn Andrzej, także architekt.

Niniejsza publikacja oprócz życiorysu, kalendarium, wykazu oraz omówienia niektórych projektów ojca, zawiera jego wspomnienia o miasteczku Łuczaj, gdzie się urodził i spędził swoje dzieciństwo, o pracach konserwatorskich prowadzonych na zamku w Trokach, o największym swoim dziele – rekonstrukcji hełmu na wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, także o tym jak bardzo przeżywał pominięcie jego osoby w Akcie Erekcyjnym odbudowy pieca w Dworze Artusa. Zamieściłem również kilka fragmentów korespondencji ojca, z której możemy dowiedzieć się o tym, że był aktywny zawodowo do ostatnich lat swojego życia.

Spotkanie prowadził Jacek Kriegseisen, wydarzenie filmował Mirosław Koźbiał.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sBlCxMF5y-g[/youtube]