Wyspa Spichrzów jest bohaterką kolejnego komunikatu przekazanego przez Biuro Prasowe UM w Gdańsku. Oto jego treść:

Wyspa Spichrzów

Informujemy, iż podjęto decyzję o przesunięciu terminu podpisania umowy, której efektem będzie powołanie spółki do realizacji wspólnego projektu zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Termin ten został przesunięty o cztery miesiące.

Powodem przesunięcia terminu jest konieczność wykonania dodatkowych czynności i uzgodnień, będących kontynuacją prac już prowadzonych przez POLNORD SA.

Chodzi o :

– zgodność projektu Wyspy Spichrzów z projektem odbudowy nabrzeży Motławy,
– dokonanie szczegółowych ustaleń z gestorami sieci w zakresie niezbędnej przebudowy i budowy nowej infrastruktury technicznej,
– przeprowadzenie dodatkowych badań w zakresie możliwości budowy dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz badań archeologicznych,
– uzyskanie opinii Zarządu Dróg i Zieleni oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji wraz z niezbędnym zakresem przebudowy ul. Stągiewnej.

Projekt jest bardzo atrakcyjny, ale jednocześnie trudny, dlatego też partnerzy chcą zachować maksymalny profesjonalizm przy wyjaśnianiu wszelkich niewiadomych i eliminowaniu ryzyka. Widzimy konieczność dodatkowych prac i badań przede wszystkim na styku planowanej inwestycji z innymi projektami w sąsiedztwie: przebudową nabrzeży oraz budową infrastruktury technicznej i dróg. Rozmowy z przedstawicielami Miasta, które zmierzają do zawiązania spółki są jak najbardziej aktualne – powiedział Bartosz Puzdrowski, prezes zarządu Polnord SA.

Projekt zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów jest skomplikowany i ma trudny inwestycyjnie charakter, dlatego rozumiem, że inwestor potrzebuje nieco więcej czasu na przygotowanie się do prac. Doceniam profesjonalizm inwestora, jego odpowiedzialność w podejściu do tego niezwykle ważnego dla Gdańska projektu – powiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Urząd Miejski w Gdańsku
POLNORD SA

Kupiecka kolej na wyspie – Kolej Spichrzowa