Biuro Prasowe UM Gdańska informuje:

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne informuje, że od poniedziałku 12 września rozpoczynają się prace przy przebudowie torowiska w al. Gen. J. Hallera na odcinku od ul. Pstrowskiego do Pętli Brzeźno Plaża.

Zakres prac obejmuje m.in.:
– przebudowę torów tramwajowych na odcinku 1,8 km wraz z odwodnieniem i przebudową sieci trakcyjnej;
– przebudowę 6 peronów tramwajowych „Grudziądzka”, „Chrobrego”, „Dworska”;
– montaż wiat przystankowych na 3 peronach tramwajowych;
– wymianę nawierzchni drogowej na nawierzchnię z płyt gumowych na przejazdach torowo-ulicznych;

Prace potrwają cztery miesiące, a po trzech powinien zostać przywrócony ruch tramwajowy

12 września przywrócony zostaje także ruch w części Nowego Portu. Tramwaje wracająca ulice Wolności, Władysława IV, Strajku Dokerów i Góreckiego. Ruch do nowego Portu poprowadzony zostanie w relacji:
Jana z Kolna – Pętla Kliniczna – Marynarki Polskiej – Wolności (możliwość zjazdu do zajezdni) – Władysława IV – Strajku Dokerów – Góreckiego – Marynarki (czyli po tzw. małej pętli).

Koniec przebudowy w Nowym Porcie i oddanie do ruchu całości przebudowywanej trasy planowany jest na koniec września.