Rozpoczął się remont przedproża Dworu Artusa. Prace potrwają do końca bieżącego roku.

Duże zawilgocenie ścian w piwnicach Dworu Artusa spowodowało niemałe zniszczenie przedproża. W efekcie Muzeum Historyczne Miasta Gdańska podjęło decyzję o remoncie schodów przy Domu Ekonomistów od strony ul. Kramarskiej oraz schodów przy Sieni Gdańskiej. W ramach prac wymienione zostaną spoiny między płytami na schodach oraz tynki bocznych ścian schodów. Planuje się również położenie nowej warstwy izolacyjnej oraz oczyszczenie i zakonserwowanie kanałów biegnących wzdłuż ściany przedproża.

Prowadzony remont nie wpłynie na funkcjonowanie Dworu Artusa, godziny otwarcia pozostaną niezmienione.