Południowe fortyfikacje Gdańska

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku przy Gdańskiej Fundacji Wody, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu organizują I edycję konkursu

„Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”

Przedsięwzięcie składa się z dwóch konkursów:

1. na zaprojektowanie znaku graficznego/logo interdyscyplinarnego przedsięwzięcia pt. „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”.

Konkurs skierowany jest do osób interesujących się grafiką projektową. Termin nadsyłania prac mija 15.06.10 r. Ogłoszenie wyników konkursu do 31.08.10 r. na stronach organizatorów. Uroczystość wręczenia nagród do 15.11.10 r. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 PLN.

2. multidyscyplinarnym na zagospodarowanie fortów. Konkurs dedykowany jest studentom, absolwentom (do dwóch lat po studiach), doktorantom trójmiejskich uczelni wyższych. Celem konkursu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności” jest popularyzowanie wiedzy na temat gdańskich oraz pomorskich obiektów obronnych i możliwości ich zagospodarowania. Zaangażowanie szerokiego grona odbiorców w kwestie: popularyzacji tematyki dotyczącej gdańskich oraz pomorskich fortyfikacji militarnych, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz unikatowych zasobów środowiska naturalnego, integralnie złączonych z architekturą obronną. Przedmiotem konkursu jest stworzenie interdyscyplinarnej koncepcji zagospodarowania gdańskich oraz pomorskich obiektów militarnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.07.2010 r.

Multidyscyplinarny konkurs odbędzie się w Gdańsku, w dniach od 7 do 10.10.2010 r. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000, 00 PLN

Szczegóły konkursu