Gdańsk, 18 lutego 2014 r. Osiedle domów robotniczych dr. Abbega przy Politechnice Gdańskiej w Gdańsku.

Gdańsk