Miłośnicy Gdańska od kilu miesięcy zastanawiają się nad losem Kuźni Wodnej w Oliwie… 

Kuźnia Wodna w OliwieKomunikat Referatu Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska:

Od kilku miesięcy trwa opracowywanie planów zagospodarowania Kuźni Wodnej w Oliwie. Zabytek od 2 stycznia tego roku jest pod opieką Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Obiekt, zwrócony Miastu przez Naczelną Organizację Techniczną, docelowo ma się stać oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, jednak wcześniej musi zostać wyremontowany.

Miasto planuje przekazać Kuźnię Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska jako nowy oddział. Jednak, aby obiekt ten mógł ponownie zostać udostępniony zwiedzającym, musi przejść niezbędne naprawy. W opinii sporządzonej na zlecenie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wskazano, iż prace nad Kuźnią powinny przebiegać w dwóch obszarach: z jednej strony należy zabezpieczyć niestabilną konstrukcję oraz wymienić lub naprawić dach, z drugiej strony należy wykonać prace hydrotechniczne i melioracyjne, by uchronić obiekt przed możliwym wpływem wody kanałowej i deszczowej, mogącej spłynąć ze strony ulicy Bytowskiej i z przepływającego przez kuźnię potoku.
– W tym momencie pozyskujemy dokumentację niezbędną do wykonania prac hydrotechnicznych oraz pozwoleń i uzgodnień na realizację prac. To rozpocznie pierwszy etap prac nad Kuźnią – mówi zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. Wspomniany etap ma na celu przeprowadzenie najpilniejszych prac zabezpieczających obiekt przed możliwym niszczeniem. Jego wykonanie planowane jest na 2017 rok.

Drugi etap, czyli wykonanie niezbędnych prac wodnych i remontowych, odbędzie się w kolejnych latach (prawdopodobnie lata 2017–2018), ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji.

Równolegle do prac technicznych, przebiegać będzie proces przejmowania obiektu przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Formalne przejęcie Kuźni odbędzie się po zakończeniu prac zabezpieczających. Dodatkowo Muzeum przygotowuje koncepcję adaptacji budynku na potrzeby muzealne.

– Staramy się o jak najszybsze przejęcie Kuźni Wodnej i docelowo Dworu Ernstall. W Kuźni ma powstać wystawa stała o dziejach Oliwy i Potoku Oliwskiego. Będziemy też prowadzić w niej zajęcia warsztatowe oraz pokazy tradycyjnego kowalstwa. Planujemy wykonać także repliki urządzeń i elementów dekoracyjnych znajdujących się dotychczas w obiekcie. To nie wszystko, budynek i jego otoczenie musi zostać uporządkowane. Obecny stan, zwłaszcza hydrotechniczny nie jest zadowalający – mówi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Waldemar Ossowski.

O Kuźni:

Pod koniec XVI wieku nad Potokiem Oliwskim, zwanym też Potokiem Jelitkowskim, istniało dwadzieścia zakładów rzemieślniczych, wśród nich Kuźnia Wodna. Obiekt ten zwany jest również młotownią. Wieki od XVII do XVIII to okres jej rozkwitu. Dobudowano wtedy nowe pomieszczenia do składowania materiałów. Powstał nowy budynek zachowujący styl szesnastowieczny. Pozostałości jego fundamentów zachowały się do dziś. Kuźnia Wodna w Oliwie jest obecnie jedynym czynnym tego typu obiektem w Polsce z zachowanym ćwierćtonowym młotem i ogromnymi nożycami napędzającymi koła wodne.