Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wystosowało komunikat prasowy, dotyczący Bramy Nizinnej. Oto jego treść: 

Brama Nizinna

W związku z wystąpieniem o zrzeczenie się prawa odpłatnego użytkowania nieruchomości wystosowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańsk Macieja Lisickiego, dnia 22 listopada 2014 roku Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przekazało budynek i przynależny teren Bramy Nizinnej Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska administrowało nieruchomością od 4 sierpnia 2006 roku, czyli od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Gdańska o odpłatne użytkowanie na czas określony (30 lat) działki, zabudowanej nasypem wału obronnego, a także zabytkowym budynkiem „Bramy Nizinnej”.
Na terenie działki Muzeum zabezpieczyło oryginalne wrota bramy z XVII wieku oraz koło młyńskie z kamienia, które zostało odkopane przy budowie umocnień brzegowych Nowej Motławy.

Wydanie działki nastąpiło 21 listopada 2014 roku. Teren ma zostać docelowo przekazany Bałtyckiemu Bractwu Żeglarzy, które opuszcza swą wcześniejszą siedzibę.