W Muzeum Sopotu odbyło się spotkanie, podczas którego Jan Daniluk opowiedział zebranym o dziejach sopockiego sportu (do 1945 r.)

Jan DanilukGospodynią wieczoru była Karolina Babicz z Muzeum Sopotu, a prelekcje nagrał Mirosław Koźbiał.

YouTube Preview Image

Lektura uzupełniająca:

Jan Daniluk o historii kasyna w Sopocie