Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na wystawę fotografii „OCENZUROWANO. List ze Strzebielinka”.

Komunikat prasowy:

Strzebielinek był jednym z 40 obozów internowania, utworzonych wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. W tej kaszubskiej wsi, gdzie działał wejherowski oddział zakładu karnego, przez rok poddano odosobnieniu 491 osób – działaczy opozycji, związanych głównie z Solidarnością.

Wystawa „OCENZUROWANO. List ze Strzebielinka” prezentuje zgromadzone w zbiorach ECS, fotografie nielegalnie wykonane w obozie.
Narrację zdjęć stanowią faksymile zapisków Zygmunta Błażka, którego robione w ukryciu notatki złożyły się na swoistą kronikę obozu internowanych. Błażek jest także współinicjatorem prezentowanej na wystawie poczty obozowej, pomysłodawcą i wykonawcą wielu stempli oraz znaczków.

Planowany program spotkania:

* Powitanie gości przez Dyrektora ECS
* Słowo od kuratorek wystawy i przekazanie daru Lecha Różańskiego
* Głos zaproszonych
* Zwiedzanie wystawy „OCENZUROWANO. List ze Strzebielinka”
* Koncert Tolka Filipkowskiego
* Poczęstunek

Ze względów organizacyjnych wszyscy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o potwierdzenie przybycia do 25 stycznia 2013, pod numerem telefonu 58 768 23 31 lub adresem e-mail: [email protected].

Tytuł: Wystawa fotografii „OCENZUROWANO. List ze Strzebielinka”
Lokalizacja: Wystawa „Drogi do Wolności”, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2013-01-29