Miasto Gdańsk zaprasza na uroczystość otwarcia nowej części Parku Oliwskiego, położonej pomiędzy ogrodem botanicznym a ul. Opacką.

Park Oliwski

www.gdansk.pl

Zaproszenie Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Nowy teren to ok. 0,9 ha przestrzeni parkowej, w tym:
– 0,5 ha to ogród barokowy, a także odtworzona historyczna zabudowa Folwarku Saltzmanna
– 0,4 ha do końca tego roku zostanie przekształcone w zakątek z elementami japońskimi (koszt zmian: 690 tys. zł)

Cały Park Oliwski ma powierzchnię ok. 11,5 ha.

Z okazji otwarcia na terenie parku odbędzie się festyn, podczas którego odbywać się będą m.in. koncerty zespołów etno i folk, przedstawienia i zabawy dla dzieci, pokazy ptaków i wystawa pocztówek i widokówek starej Oliwy. Impreza rozpocznie się o godz. 13.00 a zakończy ok. 21.00. Wieczorem (po zmroku) warto zobaczyć wyjątkową iluminację parku i palmiarni.

Dworek Saltzmanna

Początki dworku sięgają roku 1760. Jego budowę zlecił Jacek Rybiński, ówczesny opat cysterskiego klasztoru. Po śmierci Jacka Rybińskiego, nowym opatem w Oliwie został Karl książę von Hohenzollern-Hechingen, kuzyn pruskiego króla. Nowy opat całą swoją uwagę skupił na pałacu i parku. W 1794 roku sprowadził do Oliwy wybitnego ogrodnika – Johanna Georga Nicolasa Saltzmanna, który zamieszkał we dworku. Nowy ogrodnik stworzył część angielską ogrodu nawiązującą do naturalnych ogrodów krajobrazowych. Saltzmann swoimi dokonaniami zachwycił nie tylko oliwskich braci z klasztoru. Gdańsk zawdzięcza mu także odtworzenie pięknego założenia parkowego – Błędnika (nie istnieje już) oraz zagospodarowanie wzgórza Kahlsberg (dzisiejszy Pachołek). Potomni w uznaniu zasług Saltzmanna nazwali jego nazwiskiem ulicę przebiegającą od północnej strony parku – Saltzmannstraße – obecnie ulica Opacka, którą ogrodnik obsadził z dwóch stron drzewami.

Zakątek z elementami japońskimi

Jeszcze w tym roku powstanie polana z formowanymi azaliami i kształtowanymi sosnami, brama i altana w stylu japońskim, gaj wiśniowy tworzący kwietny obłok oraz kolekcja drzew i krzewów charakterystycznych dla ogrodów Japonii.

Tytuł: Park Oliwski – otwarcie nowej części
Lokalizacja: Park Oliwski, Gdańsk, Polska
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Data: 2014-09-21
Godzina zakończenia: 21:00