Gdański Archipelag Kultury zaprasza na spacer z doktorem nauk przyrodniczych Michałem Bulińskim.

michał bulińskiKomunikat prasowy:

W trakcie spaceru można będzie poznać rośliny, jakie występują w starej części Oruni. Przejście przez Park Oruński pozwoli z kolei podziwiać bogactwo jego szaty roślinnej. Odwiedzenie fragmentu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz użytku ekologicznego pokaże wyjątkową wartość tutejszej przyrody. Dojście do Górnej Oruni pozwoli przyjrzeć się szacie roślinnej nowych osiedli. W trakcie spaceru będzie można poznać nazwy spontanicznie występujących roślin kwiatowych i paprotników oraz ich wybrane cechy (rośliny chronione, bardzo rzadkie, lecznicze, trujące, jadalne).

Prowadzący spacer – dr nauk przyr. Michał Buliński

Urodzony i zamieszkały w Gdańsku. Studia wyższe: Uniwersytet Gdański – biologia, specjalność geobotanika – 1976 r.; doktorat: Uniwersytet Gdański – 1986 r. Praca: 1975-1978 – Uniwersytet Gdański, 1978-2003 – Akademia Medyczna w Gdańsku, 2004-2005 Inspektorat Zadrzewień i Ochrony Przyrody w Gdańsku, 2006-2008 Wydział Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 2009 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dorobek naukowy: kilkadziesiąt publikacji z dziedziny geobotaniki i ochrony przyrody, w tym opracowania monograficzne i rozdział w monografii mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego.

Współautor „czerwonej listy” roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. Opracowania dla praktyki, m.in.: udział w pracach nad rejonizacją chwastów pól uprawnych, udział w kilkudziesięciu opracowaniach dotyczących szaty roślinnej rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz opracowaniach dla celów planistycznych szaty roślinnej miejscowości (np. Torunia, Gdyni, Sopotu, Czarnej Wody, Zblewa) i szeregu dzielnic (m.in. Gdańska, Szczecina) oraz udział w ekspertyzach dotyczących oddziaływania rozmaitych inwestycji na środowisko, a zwłaszcza szatę roślinną.

Działalność pozazawodowa: m.in. członek przez szereg kadencji Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Gdańsku, członek Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego. Działalność dydaktyczna na rzecz popularyzacji wiedzy przyrodniczej i ochrony przyrody – zajęcia w „zielonych szkołach”, szkolenia dla nauczycieli przyrody i biologii, dla leśników i doradców rolno- środowiskowych, zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz na studiach dziennych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Udział w spacerze jest bezpłatny

Tytuł: Michał Buliński i spacer po Oruni
Lokalizacja: Zbiórka przed Kuźnią oruńską, ul. Gościnna 10, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Data: 2014-07-12