Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w edukacyjnym projekcie „Gdynia ‘45”.

GDYNIA_45_plakatKomunikat prasowy:

W trakcie turystyczno-historycznej wycieczki, zorganizowanej przy udziale grup rekonstrukcji, uczestnicy poznają wątki związane z okupacją hitlerowską, Polskim Państwem Podziemnym oraz historię zajęcia Pomorza w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Część trasy, położonej wzdłuż linii kolejowej z Kolbud do Niestępowa, uczestnicy pokonają na drezynach. Specjalną atrakcją dla uczestników będzie również zwiedzanie budynku Starej Papierni w Łapinie.

– Głównym celem wydarzenia jest pokazanie historii zdobywania Gdyni przez Armię Czerwoną – mówi Mateusz Jasik z działu edukacyjnego – Szczególną uwagę chcemy poświęcić Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, dlatego zaprosiliśmy rekonstruktorów odtwarzających żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Opowiemy też o wątkach związanych z okupacją na Pomorzu i historią Tajnego Hufca Harcerzy, organizacji konspiracyjnej działającej w Gdyni i okolicach.

Uczestnicy historyczną wycieczkę rozpoczną w Łapinie od przejazdu drezynami. Udział może wziąć łącznie 400 osób, które w mniejszych grupach, w towarzystwie rekonstruktorów udadzą się na zwiedzanie.

„Gdynia ‘45” jest projektem, w którym mogą wziąć udział zarówno dorośli jak i rodziny z dziećmi, gdyż w programie przygotowano dwie trasy. Trasa podstawowa dla dorosłych i dzieci powyżej 13 lat, obejmuje zwiedzanie budynku Starej Papierni, w której zostaną odtworzone sceny zdobywania Gdyni w marcu 1945 r. Natomiast program dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat zostanie połączony z warsztatami edukacyjnymi. Udział w nich wezmą rekonstruktorzy, którzy opowiedzą o funkcjonowaniu wojskowego szpitala polowego, zaś ratownicy medyczni przeprowadzą szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Chętni mogą zapisywać się do grup startujących w godz. 10.00 – 13.30.
Czas trwania wycieczki wynosi ok. 1,5 godz. Udział jest bezpłatny. Dojazd uczestników we własnym zakresie.

Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć osoby, które zapiszą się do wybranej grupy za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.

Ilość miejsc ograniczona – jedna osoba może zarezerwować do 4 miejsc. Każda osoba niepełnoletnia musi być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna oraz okazać ważną legitymację szkolną. Ze względów bezpieczeństwa dzieci poniżej 7 lat nie mogą uczestniczyć w projekcie.

Tytuł: Edukacyjny projekt „Gdynia ’45”
Lokalizacja: Łapino k. Kolbud
Data: 2013-04-14