Wydział Sztuki Nowych Mediów PJWSTK GDAŃSK i Zatoka Sztuki zapraszają na zbiorową wystawę grafik, prezentację eksponatów historycznych, wernisaż i prelekcję – „Cyrkiel i Węgielnica – symbolika i filozofia masońska w interpretacjach współczesnych artystów”

masoni

Motto spotkania brzmi:: „W Wężach splecionych, w strąconej Koronie, prastary Kamień odnajdziesz”

Masoni. Wolnomularze. Bracia Cyrkla i Węgielnicy. Dzieci Wdowy. Adepci Ars Regia – Sztuki Królewskiej. Od wieków intrygowali, ciekawili i prowokowali. Wolnomularstwo (zwane także masonerią) jest prawdopodobnie najstarszą, istniejącą do dziś, organizacją filozoficzno-społeczną o głębokim rysie humanistycznym.

Początki wolnomularstwa giną w zamierzchłej historii. Jedni źródeł tego ruchu dopatrują się w starożytnym Egipcie lub Grecji, lub wiążą go z alchemikami lub równie tajemniczymi różokrzyżowcami. Dla innych masoni są dziedzicami tradycji wczesnośredniowiecznych cechów murarskich.

Bywali oskarżani o chęć rządzenia światem, czy gromadzenie fantastycznych bogactw, jak templariusze. A przecież w historii świata i Polski zapisywali się przede wszystkim w niezwykle piękny i pozytywny sposób. Prezydent Gabriel Narutowicz, książę Józef Poniatowski, generał Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, książę Adam Czartoryski, premier Ignacy Paderewski, społecznik Janusz Korczak, poeci Jan Ursyn Niemcewicz i Antoni Słonimski – wszyscy oni byli masonami! A na świecie? Wystarczy wymienić tylko kilka nazwisk: G. Waszyngton, B. Franklin, Goethe, Wolter, Saint-Exupery, Kipling, Mozart, J.M. Jarre czy Puszkin.

Masoni dążą przede wszystkim do samodoskonalenia osobistego, rozumianego jako droga pracy na rzecz dobra Ludzkości. W swoich niezwykle dyskretnych obrzędach posługują się tajemniczymi i zagadkowymi symbolami. Ich wieloznaczność od wieków dawała niezwykle szerokie pole do interpretacji. Trudno się więc dziwić, że były one polem artystycznych poszukiwań dla wielu pokoleń malarzy i grafików.

Dziś chcemy Państwu zaprezentować próbę odczytania znaków masońskich podjętą przez współczesnych artystów. Przed naszymi oczami ożyją pradawne symbole – tajemnicze Cyrkle, proste Węgielnice, smukłe Kolumny, tajemne Księgi i alchemiczne symbole. Czy potrafimy rozwiązać zagadki, które ukryli w nich dawni Mistrzowie? Zapraszamy do wspólnego poszukiwania ukrytych sensów, znaczeń i idei. Bo powiedziano: szukajcie, a znajdziecie…

Swoje prace zaprezentują: L. Domarackas, A. Masianis, W. Mościbrodzki

Na wystawie zaprezentowane zostaną także unikalne zbiory historyczne, stanowiące wyposażenie Loży Masońskiej (m.in. pochodzące z Loży Galileusz w Bydgoszczy).

Wystawę odwiedzi Gość Specjalny – wiceprezes Instytutu Sztuka Królewska, zrzeszającego historyków i archiwistów specjalizujących się w historii masonerii w Polsce i na świecie – pan T. Szmagier. Odbędzie się też krótka prelekcja „HISTORIA I SYMBOLIKA MASONERII”, która przybliży nam skomplikowany świat wolnomularstwa i pomoże zrozumieć niektóre aspekty jego tajemniczej symboliki.

Serdecznie zapraszamy!

Wojciech Mościbrodzki – urodzony w roku 1973, rodowity gdańszczanin. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od dawna zafascynowany łączeniem różnych dziedzin nauki – od filozofii, przez humanistykę – po inżynierię. Sztuka jest dla niego tak wyrazem emocji, jak i zapisem intelektualnego przeżycia. W swoich pracach poszukuje przede wszystkim nowych odcieni wieloznaczności języka symbolicznego i próbuje na nowo odkryć zapomniane echa pradawnych znaczeń. Często inspiruje się sztuką drzeworytniczą i mistyką kart Tarota. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Grafiki gdańskiej PJWSTK.

Linas Domarackas – urodził się w 1967 roku w Šiauliai na Litwie. Ukończył szkołę plastyczną w Šiauliai, a następnie studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Od 2007 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (PSU), a także międzynarodowej grupy artystycznej Decentryści. Realizuje i bierze udział w wielu wydarzeniach klasy art project, wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace są często inspirowane wierzeniami dawnych Bałtów, ezoteryzmem, symbolizmem, a stylistyka nawiązuje do tradycji malarstwa wschodniego.

Andrzej Masianis – urodził się w 1974 roku w Pile. Ukończył Liceum Plastyczne w Bydgoszczy, a następnie studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się wieloma dyscyplinami plastycznymi – malarstwem, rysunkiem i grafiką.
W 2001 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w konkursie Dzieło Roku. Jego prace inspirowane są stylistyką gotyku i baroku. Widać w nich nawiązania do renesansowych dzieł Dürera i współczesnych prac Gigera. Tematyka odzwierciedla zainteresowania teologią, ezoteryką i religią.

Tytuł: Cyrkiel i Węgielnica – Symbolika i Filozofia Masońska w interpretacjach współczesnych artystów
Lokalizacja: Zatoka Sztuki, al. Mamuszki 14, Sopot
Godzina rozpoczęcia: 19:00
Data: 2014-10-25