Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zaprasza na spotkanie z cyklu Opowiadacze Historii. Spotkanie poświęcone będzie dolnomiejskim kamienicom i nazwom ulic.

Opowiadacze Historii to cykl spotkań z mieszkańcami – bohaterami Dolnego Miasta
i osobami związanymi, zawodowo lub emocjonalnie, z tą wyjątkową śródmiejską dzielnicą Gdańska.

Celem spotkań jest nie tylko przybliżenie społeczności lokalnej niezwykle ciekawej przeszłości miejsca, w którym żyją, ale także ożywienie życia społecznego dzielnicy, budowa lokalnej tożsamości oraz promocja Dolnego Miasta w oparciu o takie elementy jak: historia, sztuka i rekreacja.

– Tematyka spotkań dotyczy historii, mitów oraz ludzi i miejsc osadzonych w przestrzeni Dolnego Miasta. Mieszkańcy i zaproszeni goście specjalni – lekarze, sportowcy, tramwajarze, przewodnicy, nauczyciele, architekci i artyści dzielą się swoimi wspomnieniami dotyczącymi historii dzielnicy i życia codziennego społeczności lokalnej. Wspólne rozmowy to także okazja do wymiany zdjęć, poglądów i pomysłów dotyczących przyszłości Dolnego Miasta, pobudzenia poczucia wspólnoty i identyfikacji z miejscem oraz uświadomienia sobie, że każdy z nas może mieć wpływ na zmiany środowiska, w którym żyje – mówi zaangażowany w projekt Marek Barański z Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Cykl stanowi element miejskiego Programu Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku „Dolne Miasto Otwarte” i „Fabryki Talentów na Dolnym Mieście”. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miasta Gdańska. Moderatorem spotkań jest animator społeczności lokalnych Piotr Wołkowiński, działający w ścisłej współpracy z Fundacją Theatrum Gedanense, Referatem Rewitalizacji WUAiOZ UMG oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Tytuł: Opowiadacze Historii – Dolne Miasto
Lokalizacja: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2011-10-05