Nadbałtyckie Centrum Kultury – zaprasza na wędrówkę w ramach projektu: 200 lat kąpieliska w Brösen. Tematem wędrówki są fortyfikacje nadbrzeżne – Bateria Plażowa, Bateria Wiejska, Bateria Portowa

Inicjatywa jest realizowana w partnerskiej współpracy NCK z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Projektornią Gdańskiego Archipelagu Kultury, Biblioteką Gdańską PAN, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku – w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Spacer poprowadzą: Arkadiusz Woźniakowski, Jan Daniluk, Jakub Szczepański, Stanisław Flis

Tytuł: Wędrówka – fortyfikacje nadbrzeżne – Bateria Plażowa, Bateria Wiejska, Bateria Portowa
Lokalizacja: ul. Zdrojowa, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 14:00
Data: 2011-05-28
Godzina zakończenia: 16:00