Tytuł: II Urodziny Centrum Hewelianum
Lokalizacja: Fort Góry Gradowej w Gdańsku
Godzina rozpoczęcia: 10.30
Data: 2010-06-19
Godzina zakończenia: 17:00

Program imprezy – 2. Urodziny Centrum Hewelianum

Konny pokaz grupy rekonstrukcyjnej

miejsce pokazu: majdan fortu; wstęp wolny

Husaria , 10.30

Pokaz z elementami musztry paradnej wykonywany przez husarzy – jeźdźców w strojach historycznych, w pełnym uzbrojeniu. Jeźdźcy zaprezentują musztrę bojową z elementami walki i obrony konnej oraz marsze i przemarsze.

Lisowczycy, 12.00

Spektakl prezentujący kozackie zwyczaje: od tańców i śpiewów po pojedynki. Podczas występu będzie można obejrzeć pokaz władania bronią, arkanem (odpowiednik lassa) oraz widowiskowe elementy akrobatyki wykonywane w pełnym galopie – przeskoki z konia na ziemię półsaltem, przejście jeźdźca pod brzuchem konia, poczta węgierska, czyli jazda jednego jeźdźca na dwóch koniach i wiele innych, trudnych ewolucji.

Z życia kaskadera – pokaz kaskaderski, 14.30

Pokaz z udziałem publiczności – wybrane z trybuny osoby będą miały okazję uczestniczyć w prezentowanych elementach wyszkolenia kaskadera. Strącanie trzymetrowym batem czapki z głowy, przeciąganie liny oraz płonący jeździec są to tylko niektóre z atrakcji zaplanowane dla publiczności.

Występy Gwardii Reprezentacyjnej

miejsce pokazu: majdan fortu; wstęp wolny

Pokaz musztry paradnej i bojowej, 11.30

Prowadzony przez oficera dynamiczny pokaz szkolenia oddziału piechoty. Gwardziści zaprezentują szereg formacji bojowych, wykorzystywanych przez oddziały halabardników na XVII-wiecznych polach bitew. Pokaz urozmaicą scenki humorystyczne z życia dawnych

Pokaz flagowy, 13.00 i 16.00

Pokaz jedynej tego typu grupy chorążych w Polsce, która zaprezentuje efektowne elementy żonglerki flagami z widowiskowymi podrzutami i oryginalną choreografią. Pokaz działoczynów artylerii dawnej, 14.00

Widowiskowy pokaz prezentujący proces przygotowania i ładowania lekkich armat polowych – falkonetów. Pokaz zakończony salwą armatnią.

Pokaz strzelania z muszkietów , 15.00

Pokaz ładowania oraz obsługi XVII-wiecznej broni palnej w wykonaniu oddziału muszkieterów. Pokaz zakończony uroczystą salwą z muszkietów.